Ostrava sdílí zkušenosti s dalšími městy

Zobrazit: Ostrava sdílí zkušenosti s dalšími městy

S cílem vzájemně se inspirovat a sdílet osvědčenou praxi v oblasti vzdělávání se 16. března setkali v online prostoru zástupci odboru školství města Liberce s vedoucími a projektovými pracovníky z Magistrátu města Ostravy i městských obvodů. Informačně nabitá schůzka se nesla v přátelském duchu a poskytla účastníkům řadu podnětů z oblasti inkluzivního vzdělávání, kariérového poradenství, ale také obecného řízení školství. Podobné setkání se uskutečnilo v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III již podruhé, v listopadu loňského roku se ostravští úředníci spojili také s kolegy z Brna.