Ostrava uvolní peníze na doučování žáků

Zobrazit: Ostrava uvolní peníze na doučování žáků

Podpořit zájem žáků o vzdělávání po dlouhém období distanční výuky, obnovit jejich studijní návyky a snížit rozdíly vyvolané různými možnostmi a přístupy k on-line výuce se rozhodlo město Ostrava. Na doučování žáků a pořádání příměstských táborů s propojením formálního a neformální vzdělávání uvolní celkem 1 752 500 korun. Doučování češtiny, matematiky a cizího jazyka by se na základě dotazníkového šetření mohlo týkat více než 900 žáků.

Do vzdělávacích aktivit chce město zapojit ostravské základní školy, nestátní neziskové organizace a střediska volného času, jejichž zřizovatelem je město Ostrava. Cílem projektu je kompenzovat negativní vlivy dlouhodobé distanční výuky, která je jedním z opatření proti šíření nemoci covid-19. U školních dětí k nim patří sociální izolace, narušení pracovních a studijních návyků žáků a jejich motivace ke vzdělávání, ale zejména prohlubování nerovností ve vzdělávání.

Do dotazníkového šetření města, jehož účelem bylo zmapovat potřeby doučování žáků ostravských základních škol vzniklé v důsledku distanční výuky, se zapojilo 35 základních škol zřizovaných ostravskými obvody. Šetření prověřovalo odůvodněnost případné neúčasti žáků v systému distanční výuky, tematické oblasti s prioritní potřebou doučování a ochotu zapojit se do nástavbových aktivit ze strany základních škol. Z celkového počtu 12 991 žáků vyhodnotily školy celkem 927 dětí jako ty, kteří se neúčastní systému distanční výuky či jej z jakéhokoli důvodu nezvládají a budou potřebovat nějakou formu pomoci. Za prioritní předměty pro potřebu doučování školy označily matematiku, český a cizí jazyk.

Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/ostrava-uvolni-penize-na-doucovani-zaku