OSTRAVA ZAJIŠŤUJE VZDĚLÁVÁNÍ I VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ Z UKRAJINY

Zobrazit: OSTRAVA ZAJIŠŤUJE VZDĚLÁVÁNÍ I VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ Z UKRAJINY

Moravskoslezská metropole od počátku řeší jednotlivé způsoby pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří se k nám uchýlili do bezpečí. Jak jsme již informovali, odbor školství a sportu koordinuje přijetí dětí do kolektivů škol a školek, které mají odborné zázemí.

Zajištěno bylo také spektrum různých volnočasových aktivit těchto dětí v našich střediscích volného času či dalších organizacích, které nabídly pomoc. Výuku již nyní absolvuje na sedm desítek dětí z Ukrajiny, nicméně počet se zvyšuje.

Naší prioritou je začlenit ukrajinské děti do stávajících kolektivů. Základem je úzká spolupráce se sociálními pracovníky i pracovníky OSPOD. Preferujeme umísťování dětí do škol v místě jejich současného bydliště. Aktuálně je v rámci ostravských základních a mateřských škol přijato ke vzdělávání 68 žáků. Lze doplnit, že Ostrava má 65 mateřských a 55 základní škol zřizovaných jak samotným městem, tak zejména městskými obvody. V současné době máme tedy dostatečnou kapacitu, evidujeme zhruba 160 reálně volných míst v mateřských a asi 2000 volných míst v základních školách. Volné kapacity jsou také v rámci mateřských a základních škol jiných zřizovatelů,“ uvedla Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Ve všech školách pracují školní poradenská pracoviště –výchovný poradce, školní psycholog, sociální asistent, asistent pedagoga, speciální pedagog. Tyto pozice jsou v rámci celé země v Ostravě nadstandardně obsazeny díky podpoře projektu města Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání. Specialisté v těchto odborných pozicích jsou připraveni i s metodickou podporou města individuálně pracovat s dětmi, s celými třídními kolektivy i rodiči. Mimo tuto podporu mohou školy vytvořit funkci tzv. adaptačního koordinátora. V Ostravě jsou dvě základní školy pro děti s odlišným mateřským jazykem, Základní škola Nádražní 117 v Moravské Ostravě a Základní škola V. Košaře 6 v Ostravě Dubině. Pokud školy nebudou disponovat dostatečným počtem lidí, je město připraveno poskytnout pomoc, vyhlásit výzvu a aktivně hledat vhodné personální obsazení pro školy.

Mezi příchozími maminkami je mnoho odbornic, které se mohou uplatnit v současné situaci na školách a školských zařízeních. Tyto specialistky a zájemkyně o práci ve školství aktivně vyhledáváme. Již se podařilo propojit konkrétní osoby a školy dle aktuálních potřeb specifických pozic i s ohledem k jazykovým bariérám apod. Pro středisko volného času hledáme externí pedagogy, kteří by pracovali jak se skupinami rodičů s dětmi, tak v rámci kroužků i dalších připravovaných aktivit. Město školám také doporučilo zaevidovat své možnosti vzdělávání ukrajinských dětí a žáků na portálu Shkola viz https://shkola.cz/. Školní docházku musí děti zahájit ve lhůtě do tří měsíců od vstupu na české území. Aktuálně rodiny řeší první nezbytné kroky, základní otázky života v zemi, hledají ubytování. Postupně se také dostávají k zajištění docházky dětí do škol.

Ostrava však vytvořila také databázi volnočasových, sportovních a zájmových aktivit pro děti a maminky s dětmi. Zvláštní nabídky vytvořila městská střediska volného času a Dům dětí a mládeže. Jedná se o aktivity pro rodiče s dětmi, kroužky a kurzy pro děti. Aktivně nabízí možnost zapojení dětí také sportovní kluby. Děti přicházející z Ukrajiny jsou například výborné gymnastky, tanečnice, atleti či fotbalisté atd. Tito sportovci a sportovkyně se tak mohou ihned zapojit do činností klubů a navázat na svůj dosavadní život (mnohé kluby nabízí bezplatné členství, ale i sbírky potřebného sportovního vybavení pro daného sportovce). Databáze volnočasových aktivit jsou k dispozici pracovníkům OSPOD i školám.

Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/ostrava-zajistuje-vzdelavani-i-volnocasove-aktivity-deti-z-ukrajiny
Foto: Lukáš Kaboň