Ostravské děti se po návratu do škol mohou věnovat dopravní výchově

Zobrazit: Ostravské děti se po návratu do škol mohou věnovat dopravní výchově

Výuku a výcvik začínajících cyklistů letos znovu pro žáky mateřských, základních a speciálních škol připravilo město Ostrava. Využívána k ní jsou dopravní hřiště v Hrabůvce, Porubě a v Moravské Ostravě. Děti se k ní dostávají po návratu do škol a školek.

Pro žáky třetích a pátých ročníků základních škol, kteří absolvují teoretickou výuku i praktický výcvik na dopravním hřišti v Hrabůvce, je výuka povinná. Děti z mateřských škol a speciálních mateřských škol, ze školních družin i z prvních a druhých ročníků základních škol absolvují výcvik na dopravních hřištích v Porubě a v Moravské Ostravě.

Pro děti z mateřských škol, ze speciálních mateřských škol, ze školních družin a z prvních a druhých ročníků základních škol je určen projekt Semaforek. Děti se díky němu naučí respektovat základní dopravní značky a světelnou signalizaci, hrát si na bezpečných místech, pochopí, jak správně přecházet vozovku, seznámí se s různými dopravními situacemi ve městě a dozvědí se, jaká jsou hlavní rizika spojená s dopravou. Město za dopravní výuku na hřištích MŠ Ukrajinská v Porubě a MŠ Hornická v Moravské Ostravě zaplatí téměř 105 tisíc korun.

Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/ostravske-deti-se-po-navratu-do-skol-mohou-venovat-dopravni-vychove