OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ HRY ROZHÝBALY DĚTI V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V DOBĚ „COVIDOVÉ“

Zobrazit: OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ HRY ROZHÝBALY DĚTI V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V DOBĚ „COVIDOVÉ“

Do Ostravských sportovních her se letos zapojilo téměř pět tisíc žáků ostravských základních škol. S ohledem na epidemickou situaci probíhají Ostravské sportovní hry distančně, umožní-li to situace v druhém pololetí školního roku, je možné zatím předpokládat i verzi standardních obvodních a okresních kol soutěže. Děti jsou k pohybu motivovány i prostřednictvím videí českých reprezentantů na sociálních sítích škol.

Školáci v rámci druhého ročníku této akce sportují v disciplínách jako je běh, skákání přes švihadlo a další. Hýbat se tak žáci mohou prakticky téměř kdekoliv a s minimálními náklady. Ostravské sportovní hry jsou společným projektem statutárního města Ostrava a Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Ostrava (AŠSK). Do projektu je přihlášena necelá třicítka ostravských základných škol a vyhodnocení první disciplíny ukázalo zapojení necelých pěti tisíc žáků. „Představíme-li si, že by se většina těchto žáků bez projektu Ostravských sportovních her nehýbala, můžeme si odvodit významnost této akce,“ konstatuje náměstkyně primátora, Andrea Hoffmannová, pod jejíž záštitou se hry konají.

Distanční forma her je uskutečňována prostřednictvím výzev, které žáci plní v hodinách tělesné výchovy s cílem provedení určené disciplíny co největším počtem žáků školy. Zapojeny jsou děti od 1. až do 9. ročníku a pořadí škol je stanoveno podle procentuálního podílů žáků školy se splněnou výzvou. Letošní disciplíny prvního pololetí jsou běh a šplh, ve druhém pak skok přes švihadlo a driblink s basketbalovým míčem. Limity pro splnění dané disciplíny jsou přizpůsobeny věku dětí.

Stejně jako v prvním ročníku, byli také letos vybráni ambasadoři her, kterými jsou čeští reprezentanti Tereza Švábíková, hráčka badmintonového oddílu B. O. CHANCE OSTRAVA a Roman Procházka, plavec Klubu plaveckých sportů v Ostravě. S ohledem na distanční formu se statutární město Ostrava, spolu s ambasadory, rozhodlo podpořit žáky prostřednictvím instruktážních a motivačních videí. Ambasador, ať již Tereza nebo Roman, se vždy pokouší absolvovat výzvu, a to pod odborným dohledem sportovce, který „je profesionálem“ v dané sportovní disciplíně. Žáci tak mohou prostřednictvím videí získat podněty, rady a návody, jak správně danou výzvu zvládnout. Videa, společně s medailony ambasadorů, vybízejí ke sportu i prostřednictvím sociálních sítí škol.

„Vyhodnocení her proběhne v červnu 2022, kdy bude oceněno 10 nejlepších škol a 15 nejlepších žáků z každé z těchto škol. Každý žák, který se zapojí do Ostravských sportovních her získá drobné ocenění. Statutární město Ostrava se na realizaci projektu podílí jak spoluorganizací, tak financováním odměn či právě propagací sportu,“ uzavřela náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/ostravske-sportovni-hry-rozhybaly-deti-v-zakladnich-skolach-v-dobe-201ecovidove201c

Autor fotografií: Lukáš Kaboň