Ostravské sportovní hry – výsledky 5. výzvy gymnastika

Zobrazit: Ostravské sportovní hry – výsledky 5. výzvy gymnastika

Do 5. výzvy – gymnastika se zapojilo 6060 žáků ostravských základních škol.

Úkolem této výzvy bylo pro žáky 1. – 2. třídy – kotoul vpřed, 3. – 5. třída – kotoul vpřed a kotoul vzad, 6. – 9. třída – kotoul vpřed, roznožka přes kozu, kotoul vzad nebo přemet stranou. Roznožku přes kozu možno nahradit skrčkou přes bednu nebo přechodem přes kladinu s poskokem, obratem a podřepem.

Výzvu úspěšně splnilo 4 361 žáků.

Výsledky po 5. výzvě – z d e –

Gymnastice zdar! Nazdar!“