Ostravský EGL tým na setkání v Praze

Zobrazit: Ostravský EGL tým na setkání v Praze

Poslední březnový víkend se ostravský tým účastnil dalšího pokračování projektu Europe goes local v Praze na téma „Jak motivovat mladé lidi k účasti na veřejném životě“.

Na setkání se potkali zástupci mládeže, pracovníků s mládeží a zástupci samosprávy z různých měst ČR, aby porovnali realizované projekty, načerpali inspiraci a zároveň posunuli dále projekty, které v rámci EGL tvoří. Součástí setkání byly i vzdělávací workshopy zaměřené na projektový management, prezentační dovednosti, debatu a argumentaci.

Ostrava, prostřednictvím tohoto projektu, zahájila podporu žákovských parlamentů a nyní připravuje vznik mládežnických organizací v jednotlivých městských obvodech.  Jedním z cílů ostravského týmu je získat finanční prostředky na aktivity, které PDMMO organizuje pro mladé lidi. Na podzim tohoto roku bude PDMMO a SVČ Korunka žádat o grant v rámci programu Erasmus+ na aktivity participace mládeže.

Na začátku této pracovní cesty proběhlo i setkání s bývalými členy vedení PDMMO, kteří nyní studují v Praze.