Oživení výuky s umělci

Zobrazit: Oživení výuky s umělci

Kreativní výuka s umělci, která je součástí projektu „Probuď v sobě kreativce“, odstartovala dne 7. února 2024. Tato část projektu je určena pro pedagogy a žáky druhého stupně základních škol a je realizována ve spolupráci s partnerem PLATO Ostrava, p.o.

Výuka, která bude až do června probíhat hlavně ve venkovním prostředí, směřuje ke zvýšení motivace žáků k učení, rozvoji tvořivosti, komunikačních dovedností, týmové spolupráci a rozvoji interdisciplinární umělecké práce. Umělci pedagogům ve výuce poskytují metodickou podporu, což jim umožňuje rozvíjet kreativní dovednosti žáků. Umělci se na základě přímé spolupráce s třídními učiteli zaměřují například na zeměpis, přírodopis, dějepis a celkově na udržitelné vzdělávání a na to, jak měnit lidský přístup k planetě. Žáci pod dohledem umělců a pedagogů postupně vytvoří projektové dílo, které na konci školního roku vystaví v galerii PLATO Ostrava.

Zapojené školy:

  • Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
  • Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace

O umělcích:

Monika Pascoe Mikyšková pracuje s monumentální akvarelovou malbou a rostlinnými i „nerostnými“ objekty. Její instalace připomínají herbářové otisky, výlisky a odlitky kombinované s živou pokojovou květenou. Otázky lidské tělesnosti a emocionálního prožívání se střetávají s nelidskou časovostí rostlin – polapených a vystavených, zařazených do botanické sbírky i uměle zkamenělých dekorativním zásahem. Rozvážný sochařský přístup střídá intuitivní hromadění přírodních tkání.

Alex Sihelsk* je multidisciplinární umělec*kyně, jež se ve své umělecké a výzkumné praxi zabývá tématy mytologií, kvíření médií, environmentální udržitelnost a otázky genderu. Na tato témata nahlíží z feministické perspektivy a z ní vycházející kritiky kapitalistického patriarchátu. Zaměřuje se také na problematiku tabuizování sexuálního násilí a systematického hýčkání rape culture. Svou praxi rozvíjí v pohyblivém obrazu, instalacích performance nebo virtuální realitě.

Antonie Bernadová je umělkyně a facilitátorka s kořeny v aktivistickém prostředí. Ve své práci nachází různé přístupy k tomu, co lze považovat za projev péče; facilituje workshopy vycházející z praxe Adrienne Maree Brown, zaměřené na kolektivní odolnost a bylinkářství. Pracuje také s 3D, herními enginy, imerzivním zvukem a dalšími způsoby vytváření komunitních nefyzických prostor.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

Foto: Iveta Horáková

Všechny aktivity v rámci projektu „Probuď v sobě kreativce“ jsou realizovány za finanční podpory Evropské unie.

reg. č. projektu: 0313000031