Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

Zobrazit: Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky

Základní školy Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace, se sídlem Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 70984158.

Termín nástupu na pracovní místo: 1. července 2022

Termín pro podání přihlášky: 11. dubna 2022 do 10 h. Obálku označte slovy „Konkursní řízení ZŠ Gen. Janka – NEOTVÍRAT“.

Požadavky, náležitosti písemné přihlášky, způsob a místo podání přihlášky naleznete – z d e -.