Parlament dětí a mládeže města Ostravy funguje i v době covidové a na diskuze Na kafe s… navazuje podcasty.

Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy funguje i v době covidové a na diskuze Na kafe s… navazuje podcasty.

Jeden z dílů Na kafe s… je natočen s místostarostou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a radním města Ostravy, panem Davidem Witoszem.

Na kafe s… Davidem Witoszem můžete shlédnout na našem YT kanálu a případně poslechnout na podcastových platformách.

Nejedná se o jedinou aktivitu PDMMO v současné době. PDMMO je součástí několika projektů, které se zaměřují například na zlepšení práce s mládeží, či na  bezpečnost dětí na internetu. Nadále také probíhá nábor aktivních mládežníků do řad členů PDMMO.

Informace o fungování Parlamentu naleznete na webu PDMMO, popř. se obraťte na předsedu PDMMO Davida Kaszpera prostřednictvím emailu predseda@pdmmo.cz, ten rád poskytne bližší informace k PDMMO.