Parlament dětí a mládeže města Ostravy na konferenci „Město přátelské dětem“

Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy na konferenci „Město přátelské dětem“

Parlament dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) prezentoval město Ostravu na konferenci „Město přátelské dětem“.

Zástupcem PDMMO byl Kevin Wrobel, který velmi úspěšně prezentoval příklady dobré praxe z Ostravy a zároveň dostal i pozvání mezi řečníky panelové diskuse konference „Město přátelské k dětem“.

Právě sdílení dobré praxe z oblasti prorodinné politiky na lokální úrovni a praktických zkušeností s implementací celosvětové iniciativy Child Friendly Cities (CFCI neboli Města přátelská k dětem) bylo cílem konference, kterou pro zástupce měst a obcí zorganizovala česká pobočka UNICEF společně s městem Český Krumlov dne 9. června .Cílem tohoto projektu, který UNICEF iniciuje po celém světě, je motivovat města k tomu, aby při svém rozhodování zohledňovala práva a potřeby dětí a vytvořila vstřícné prostředí, kde děti mohou bezpečně rozvíjet své schopnosti a přímo se podílet na rozhodování v oblastech, které se jich týkají.

Konkrétní vystoupení zástupce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy je na videu od času 2:36:00, vč. jeho účasti v následné diskuzi 👍

Odkaz na zprávu, fotodokumentaci a videonahrávku z akce na stránkách města Český Krumlov

Publicita akce na stránkách partnerské organizace Český výbor pro UNICEF 

Kontaktní údaje na PDMMO: