Parlament dětí a mládeže města Ostravy navázal spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti

Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy navázal spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti

Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) záleží na budoucnosti mladých lidí a z tohoto důvodu reagoval na nabídku spolupráce s Moravskoslezským Paktem zaměstnanosti (MSK Pakt), které si velmi váží.

PDMMO bude MSK Paktu pomáhat s oslovováním, doporučováním a vytypováváním partnerských firem k exkurzím a zároveň i spolupracovat na jejich výběru, popř. se účastnit těchto exkurzí a prezentací v rámci exkurzí. Exkurze ve firmách, které budou žáci navštěvovat a v současné době již navštěvují, mohou žákům pomoci zjistit informace o profesích, kterým se mohou v životě věnovat a být tedy nápomocny i při volbě jejich budoucího povolání.