Parlament dětí a mládeže města Ostravy se zúčastnil mládežnické konference v La Chaux de Fonds

Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy se zúčastnil mládežnické konference v La Chaux de Fonds

Ve dnech 20. – 23. 10. 2022 proběhla ve švýcarském La Chaux-de-Fonds konference mládežnických parlamentů na téma zapojení a participace mladých obyvatel. Parlament dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) je pravidelným účastníkem této prestižní konference a zároveň také jediným reprezentantem České republiky. 

Program setkání byl nabitý. Spolu s dalšími mezinárodními účastníky se náš tým zúčastnil exkurze ve Spolkovém paláci v Bernu, ve kterém sídlí vláda a parlament Švýcarské konfederace. Zde se zahraniční zástupci setkali s místní poslankyní, která je provedla budovou parlamentu a přiblížila politickou strukturu ve Švýcarsku.

V rámci první části konference proběhlo sdílení dobré praxe, diskuze o mládežnických organizacích v jednotlivých zemích, představení práce jednotlivých mládežnických parlamentů, které fungují v jednotlivých zemích různě. Aktivity cizích parlamentů jsou oproti našemu PDMMO zaměřeny spíše jedním směrem, a to buď na tvorbu akcí pro mladé lidi, potkávání se školami jako motivace k aktivnímu občanství, či více politicky na zprostředkovávání dialogu mezi městem a mládeží. PDMMO se může pochlubit tím, že je aktivní ve všech směrech, což velmi překvapilo i ostatní delegace.

Pro mezinárodní účastníky byla rovněž připravena prezentace o mládežnických iniciativách ve Švýcarsku a evropském vzdělávacím programu European Youth Parliament, který inspiruje a posiluje mladé lidi z celé Evropy, aby se stali otevřenými, tolerantními a aktivními občany.

V druhé části konference prezentovali mezinárodní účastníci svoje organizace na jednotlivých stanovištích, stáncích. PDMMO prezentoval ostatním podrobněji svoji činnost, popisoval projekty a aktivity do kterých je zapojen a které organizuje, spolupráci s koordinátorem, městem a formu vlastního fungování.

Účastníci setkání se zúčastnili workshopů zaměřených např. na nábor a udržení členů mládežnických parlamentů (efektivní metody, priority, strategie náboru), participativní demokracii (na základě studie o volební účasti v jednotlivých kantonech a jednotlivých typů voleb diskutovali účastnici o způsobech zvýšení volební účasti, vč. bonifikace za účast ve volbách anebo finanční sankce za neúčast), timemanagement (efektivní rozvrhnutí času, jak určovat své priority a efektivně pracovat, ale zároveň i odpočívat tak, aby nedošlo k syndromu vyhoření) aj. 

V poslední den konference tradičně proběhlo plenární zasedání Švýcarských mládežnických parlamentů a formální ukončení konference.

Velkým přínosem celé akce je zdokonalení se v jazykových kompetencích (oficiálními jazyky setkání jsou francouzština a němčina), v prezentačních dovednostech, práce v mezinárodních týmech, což jsou pro studenty neocenitelné zkušenosti, přenos dobré praxe, inspirace a v neposlední řadě možnost dovědět se informace o fungování jiných mládežnických organizaci, jejich systému a způsobu financování.