Parlament dětí a mládeže města Ostravy zorganizoval výměnu mládeže se Slovenskem

Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy zorganizoval výměnu mládeže se Slovenskem

Parlament dětí a mládeže města Ostravy organizuje ve dnech 10. 2. – 19. 2. 2023 výměnu mládeže v rámci projektu SKAM (Setkání aktivní a komunikativní mládeže).

Výměnu v rámci projektu spolufinancovaného z Erasmus+ si „ostravští parlamenťáci“ připravili pro žákovské parlamenty z Ostravy a okolí a mládežnické organizace z Prievidze, Nového Města nad Váhom a Košic.

.

.

Projekt SKAM se zaměřuje na zlepšení fungování mládežnických organizací. V průběhu výměny se již studenti stačili zaměřili na networking, time management, komunikaci, mental health, trénovali podnikavost i digitální kompetence. Zpestřením úterního odpoledne byla příjemná diskuze s panem náměstkem primátora pro oblast sportu Mgr. Janem Dohnalem.

Účastníci projektu poznávají zároveň i město Ostravu. Pracovníci pro práci s mládeží zavítali do Střediska volného času Korunka, a to konkrétně střediska Turistiky a celá skupina následně navštívila Galerii Plato.

Před sebou mají účastníci i další zajímavé aktivity a prohlídky, např. nový kampus OSU, ostravské Trojhalí Karolína, návštěvu MAPPY, DOV, či prohlídku Nové radnice v rámci které proběhne i diskuze s paní náměstkyní primátora pro oblast kultury a školství Mgr. Andreou Hoffmannovou, Ph.D.

Druhá polovina setkání bude výukově zaměřena na týmovou práci, komunikaci, kritické myšlení a sebeprezentaci.

Projekt vznikl v rámci aktivit Euope Goes Local a je plně hrazen z grantu Erasmus+. Parlament dětí a mládeže města Ostravy tento projekt organizuje ve spolupráci s partnerskou organizací OZ Zaži Trenčín a návštěvy institucí pomáhá zprostředkovávat Magistrát města Ostravy.