Pedagogové a děti v sobě probouzí kreativce

Zobrazit: Pedagogové a děti v sobě probouzí kreativce

Ostrava se může pochlubit získáním finanční podpory ve výši 770 tisíc korun od Ministerstva kultury České republiky na projekt s názvem „Probuď v sobě kreativce“. Tato iniciativa je realizována ve spolupráci s partnerskými organizacemi: THeatr ludem, z.s., Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o. a PLATO Ostrava, p.o. Projekt se uskuteční za finanční podpory Evropské unie.

Projekt se realizuje ve školním roce 2023/2024 a zapojí se do něj šest základních škol a čtyři mateřské školy z Ostravy. Jeho hlavním cílem je podpora kreativního učení dětí a žáků, metodická podpora pedagogů, rozvoj kompetencí lektorů kulturního a kreativního sektoru, koordinace kreativního učení v rámci města a poskytování návodů a inspirace pro tvůrčí aktivity v oblasti kreativity.

.

Zaměření aktivit v projektu:

Dramatická výchova v mateřských a základních školách: Pedagogové se na workshopech naučí, jak uplatňovat metody dramatické výchovy v různých předmětech, jako je vlastivěda, dějepis, český jazyk a literatura, přírodopis a další. Tuto část projektu realizuje statutární město Ostrava ve spolupráci s THeatr ludem, z.s.

Využívání digitálních technologií a rozvoj mediální gramotnosti v mateřských a základních školách: Metodické lekce ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou se zaměří na využití digitálních didaktických pomůcek ve výuce. Pedagogům budou nabídnuty návody a inspirace pro tvůrčí aktivity v oblasti výtvarného umění, které lze provádět s pomocí digitálních nástrojů, jako jsou tablety a výukoví roboti. Další lekce se zaměří na rozvoj mediální gramotnosti, kritického a kreativního myšlení u dětí a žáků.

Pravidelná výuka na druhém stupni základních škol s umělkyněmi: Tato část projektu je určena pro pedagogy druhého stupně základních škol a bude realizována ve spolupráci s partnerem PLATO Ostrava. Do výuky budou zapojeny dvě umělkyně a projekt povede ke zvýšení motivace žáků k učení, rozvoji tvořivosti, komunikačních dovedností, týmové spolupráci a rozvoji interdisciplinární umělecké práce.

Projekt odstartoval dne 3. listopadu 2023 workshopem s THeatr ludem pro pedagogy z Mateřské školy Ostrava, Hornická 43A a Mateřské školy Klubíčko, Ostrava – Hrabová. Pedagogové zde získali cenné znalosti o metodách dramatické výchovy a praktické dovednosti, které mohou využít k podpoře psychosociálního rozvoje dětí.

Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, ředitelka školy Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace, uvedla: „Největší hodnota workshopu byla v profesionalitě, lidském nasazení a zapálení pro věc obou lektorek, které dokázaly strhnout k rovněž stejnému nasazení v realizovaných aktivitách všechny účastnice věkové kategorie 30 – 60 let a žádné nevadilo, že je pátek odpoledne a má po pracovní době.

Dne 10.11.2023 se uskutečnil workshop s dětmi v MŠ Hornická 2679, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz. Lektoři Theatr ludem v dané MŠ realizovali vybranou dramatickou dílnu se zapojenými dětmi. V dílně lektoři aplikovali metody, techniky a materiály, které si pedagogové osvojili na předchozím workshopu. Zároveň probíhalo sdílení dobré praxe mezi lektory a pedagogy

Během projektu se uskuteční celkem 8 workshopů pro pedagogy mateřských a základních škol, 104 ukázkových lekcí ve třídách a 80 vyučovacích hodin s umělkyněmi. Projekt je důležitým krokem směrem k podpoře kreativního učení a rozvoje dětí a žáků v Ostravě.

Foto: Jiří Zerzoň