Pěšky do školy v Ostravě

Zobrazit: Pěšky do školy v Ostravě

Sedmý ročník úspěšné výzvy Pěšky do školy probíhá v termínu 18.-22. září 2023 pod záštitou MŠMT, Magistrátu hl. města Prahy a dalších krajských měst, včetně Ostravy. Je součástí aktivit Evropského týdne mobility. Akce je připravena pro všechny školy v České republice včetně mateřských škol.

Záštitu nad projektem převzala paní náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová Ph.D., která se dne 18.09.2023 účastnila projektu přímo na ZŠ a MŠ Ostrčilova. Mezi děti ze Základní a mateřské školy Ostrčilova se vmísila také náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová: Poprvé se Ostrava zapojila do projektu Pěšky do školy v roce 2019, kdy se zúčastnily tři školy, stejně jako v následujícím roce 2020. Jsem velmi ráda, že od roku 2021 počet zúčastněných škol ve městě významně stoupl na 16 škol až k loňským a letošním 21 školám. Děkuji všem, kteří se do projektu zapojili. Návyky ke zdravému životnímu stylu u dětí podporujeme dlouhodobě, město přispělo i na zakoupení cykloboxů u škol,“ zhodnotila spokojeně.

Aktuální počet 21 zapojených ostravských škol je po Praze druhý největší v celé České republice.

Cílem projektu je zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky, na koloběžce nebo na kole. Soutěžit mohou školy, jednotlivé třídy nebo rodiče s dětmi. V rámci soutěže Pěšky do školy se nehodnotí množství nachozených kilometrů, ale pravidelnost aktivního způsobu dopravy.

Pěšky do školy. Anebo klidně na koloběžce! Foto: Lukáš Kaboň.