Podání žádostí o dotace a příspěvky v programu na podporu školství a programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu

Datum: 05. 10. 2020 - 16. 10. 2020

Termín pro podání žádostí do programu na podporu školství a podporu vzdělávání a talentmanagementu je stanoven na 05. – 16. 10. 2020.

Program na podporu školství

Program na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 je zaměřen na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území statutárního města Ostravy. Žadatelem mohou být mateřské školy, základní školy, střední školy, školská zařízení zájmového vzdělávání a právnické osoby neziskového charakteru se sídlem na území statutárního města Ostravy.

Veškeré informace k výběrovému řízení – program, žádost, podrobný postup pro vyplnění žádosti z programu na podporu školství naleznete zde.

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2021 je zaměřen na finanční podporu projektů za účelem rozvoje zejména technických a přírodovědných oblastí a čtenářské a matematické gramotnosti v návaznosti na lidské zdroje na území statutárního města Ostravy a talentmanagement – systematickou podporu nadání, řízení rozvoje nadání, vytváření podmínek pro mimořádné talenty. Žadatelem mohou být mateřské školy, základní školy, střední školy, vysoké školy, školská zařízení zájmového vzdělávání a právnické osoby neziskového charakteru se sídlem na území statutárního města Ostravy.

Veškeré informace k výběrovému řízení – program, žádost, podrobný postup pro vyplnění žádosti z programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu naleznete zde.