Poděkování za spolupráci v projektu MAP III

Zobrazit: Poděkování za spolupráci v projektu MAP III

Statutární město Ostrava ukončilo ke dni 30.11.2023 realizaci třetího projektu v oblasti místního akčního plánování s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III. Projekt byl realizován od 01.03.2022.

Co se povedlo za dobu realizace projektu? Uskutečnilo se mnoho zajímavých setkání – otevřené jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti s účastí školních knihovníků, otevřené jednání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání a péči s tématikou školního stravování, informativní setkání ke kvalitě vzdělávání v ORP Ostrava, podařila se mj. také distribuce ukrajinsko-českých her Krycí jména do všech škol, které projevily zájem. Realizační tým se účastnil i kulatého stolu s Ostravskou univerzitou a ředitelkami mateřských škol, jeho zástupci byli také členové Krajského strategického týmu Moravskoslezského kraje nebo členové platforem Krajského akčního plánu Moravskoslezského kraje.

Realizační tým touto cestou velmi děkuje zapojeným mateřským i základním školám, základním uměleckým školám, školským poradenským zařízením, střediskům volného času, zřizovatelům, partnerům – Ostravské univerzitě, VŠB-Technické univerzitě Ostrava, Knihovně města Ostravy, Moravskoslezské vědecké knihovně, Mense ČR, společnostem TietoEVRY a Czech Game Edition, neziskové organizaci Tutorie, Dolní oblasti VÍTKOVICE (a samozřejmě Světu techniky Ostrava), Centru sociálních služeb a všem ostatním, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na úspěšné realizaci projektu.

Statutární město Ostrava již předložilo žádost o spolufinancování navazujícího projektu MAP ORP Ostrava IV, v rámci kterého se můžete těšit na množství vzdělávacích aktivit pro ředitele, pedagogy, nepedagogické pracovníky, na vzdělávací aktivity pro žáky nebo třeba setkávací platformy pro různé profese působící v oblasti školství a vzdělávání. Realizace MAP IV začne od 01.01. 2024.

Realizační tým informuje, že byl vydán Harmonogram výzev OP JAK pro rok 2024 a Zápis z jednání plánovací komise programu hlavní Operačního programu Jan Amos Komenský. Realizační tým upozorňuje zejména na zvyšující se podíl kofinancování jednotlivých projektů škol. Veškeré informace o výzvách OP JAK naleznete ZDE.

S ohledem na vydání harmonogramu výzev pro rok 2024 realizační tým dále informuje, že příští aktualizace seznamu investičních priorit (tabulková část SR MAP) bude možná nejdříve po 6 měsících od poslední aktualizace, tzn. nejdřívější možné datum aktualizace je 26.04.2024. Před touto dobou jsou možné pouze opravy administrativních chyb.

Zajímají vás výstupy projektu? Výstupy projektu MAP ORP Ostrava III jsou zejména strategické dokumenty, které mají vliv na budoucí směřování území ORP Ostrava a cílí na budoucí vzdělávací a implementační aktivity. Tyto dokumenty můžete nalézt na webových stránkách projektu ZDE.