Podpora čtenářství v ZŠ J. Šoupala

Zobrazit: Podpora čtenářství v ZŠ J. Šoupala

Přinášíme vám příklady dobré praxe ze Základní školy Ostrava – Poruba, J. Šoupala 1609, p.o., kde se mj. zaměřují na podporu čtenářství.

Školní knihovnice Mgr. Táňa Hlavatá popisuje: „Rozvoj čtenářství na Šoupalce jsme pojali velkoryse a od roku 2016 zavedli na druhém stupni nový předmět rozvoj čtenářství, jehož hlavním cílem je ukázat žákům cestu ke čtení. Základem je dobře vybavená školní knihovna a tou se naše škola může pochlubit. V současnosti můžeme dětem nabídnout 1 600 moderních knih všech žánrů pro věkové kategorie od prvňáčků až po deváťáky, chlapce i dívky. V témže roce vznikla Facebooková skupina BOOKŠOU-knižní šou na Šoupalce. Skupina byla vytvořena pro žáky ZŠ Jana Šoupala, jejich rodiče, přátele, pro všechny, kteří mají rádi knihy nebo ke knihám chtějí najít cestu. V rámci hodin se žáci seznamují s knižním světem, osvojují si čtenářské kompetence, čtou.“

Škola na podporu čtenářství zřídila také “polštářovou učebnu”, která sousedí se školní knihovnou a poskytuje žákům čtenářské zázemí.

Ve škole vzniká řada inspirativních projektů, např. projekt Nakresli mi beránka – desetihodinový projekt s knihou Malý princ, porovnání s filmovou adaptací, téma přátelství a následná soutěž ve hře Udělej si planetu.