Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – protetický technik Střední odborné školy AHOL

Zobrazit: Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – protetický technik Střední odborné školy AHOL

Od zahájení projektu Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – protetický technik AHOL SOŠ podporovaného statutárním městem Ostrava uplynulo již několik měsíců. Jaký přínos znamenal pro žáky AHOL Střední odborné školy ve Vítkovicích projekt realizovaný z programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu?

Při plánování podpory rozvoje AHOL vycházel ze současné koncepce vzdělávání oboru Ortoticko-protetický technik. Potřeba inovativního přístupu ve vzdělávání žáků tohoto oboru reaguje na nedostatek pracovních sil zejména ve zdravotnicko-technickém vzdělání. Zvláště pak propojení tradičních postupů s moderní technikou a aktuální možnosti pomoci handicapovaným klientům se jeví jako dobrá volba nového směru výuky.

„Uvažovali jsme i o netradičních způsobech, jak naše žáky posunout, motivovat a začlenit do preventivních programů pro širokou veřejnost, neboť běžná praxe skýtá pro primárně preventivní programy budoucích ortoticko-protetických techniků jen omezené možnosti. Projekt jsme uskutečnili za spolupráce špičkových odborníků v oboru, aby žáci mohli získávat praktické zkušenosti využitelné u potencionálních zaměstnavatelů nebo dosáhnout vyššího stupně vzdělání,“ popsala ředitelka školy Radmila Sosnová. „Projekt zahrnoval několik aktivit. Je za námi vidět kus dobře odvedené práce, těšíme se z nových zkušeností. Máme za to, že investice do rozvoje oboru se vyplatila. Našim cílem je pokračovat v dalších, navazujících projektech,“ dodala Radmila Sosnová.

Zmapujeme-li dosavadní kroky k rozvoji vzdělávání oboru, za zmínku stojí tři souběžné a navzájem se ovlivňující aktivity.

První aktivita se týkala systematického vybavení odborných učeben, laboratoří a zakoupení pomůcek pro odborné předměty. Mimo jiné dílenský pracovní stůl, soustruh na kov, pásová bruska, kotoučová bruska, stolní vrtačka, svěráky, šicí stroj, ruční elektrické nářadí a další dílenské sady. Tím se škole podařilo propojit teoretické vyučování s praxí.

Druhá aktivita se zaměřila na výrobu bionické ruky, která byla navržena a vyrobena na základě zmapování celosvětových trendů v oblasti robotiky. Jednalo se o jednoduchý 3D model, který doplnily servomotory a který byl vytištěn na 3D tiskárně a následně dopracován do finální podoby. Posledním úkolem bylo programování pohybu prstů. Tato aktivita ukázala žákům cestu flexibility a moderních trendů budoucnosti.

Třetí a poslední aktivitou bylo provedení výzkumu v rámci antropometrického měření mládeže. U 388 dvanáctiletých a čtrnáctiletých žáků 26 ostravských ZŠ byly porovnávány a hodnoceny antropometrické charakteristiky včetně velikosti chodidla a stavu klenby nožní. Získaná data jsou důležitou informací pro výrobce obuvi, kteří dle demografických křivek a zjištěného statistického rozložení velikosti a typologie nohou mohou lépe plánovat výrobu.

„Snahou měření žáků základních škol bylo především upozornit na neléčenou problematiku plochonoží a pes cavus s ohledem na individuálnost  sledovaných dětí. Měřením jsme chtěli  poukázat na nutnost jeho aktivního vyhledávání, terapie a případného předcházení vzniku potíží. Preventivní měření, aktivní vyhledávání, doporučená terapie a případné předcházení vzniku výše popsaných potíží může být přínosem pro  všechny věkové kategorie zájemců z Moravskoslezského kraje,“ vysvětlila učitelka odborných předmětů Lucie Králová.

„A co dělají žáci zapojení do projektu dnes? S elánem a radostí plánují a připravují navazující aktivity a do centra jejich zájmu se dostává projekt konstrukce pohyblivé bionické ortézy ovládané smysly,“ uvedla Lucie Králová.

Aktivity dokládají posun ve výuce a výsledky výzkumu poukazují na objevení nových skutečností a přímé propojenosti zdravotně-technického směru.