Podpora talentů na střední průmyslové škole v Ostravě-Vítkovicích

Zobrazit: Podpora talentů na střední průmyslové škole v Ostravě-Vítkovicích

Střední průmyslová škola Ostrava-Vítkovice vychází z tradice, nabízí kvalitu a rozvíjí vize.

3D TALENT 2020 je název projektu, který je spolufinancován statutárním městem Ostrava z programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu. Jeho hlavním cílem je rozvoj technického vzdělávání v našem regionu. Do projektu se aktivně zapojilo 20 talentovaných žáků z 2. ročníku oboru Strojírenství – výpočetní technika, kteří na základě diagnostiky talentu a vlastního zájmu mají motivaci k rozvoji svých odborných kompetencí, zajímají se o práci a činnosti v oblasti moderních technologií.

Hlavním záměrem projektu je rozvoj potenciálu v oblasti technických věd, aktivní účast na odborných workshopech, v rámci kterých budou žáci v logickém sledu a systematicky rozvíjeni nejen na úrovni střední školy, ale také na úrovni vysoké školy. Žáci se na konkrétní technické pomůcce seznámí s metodikou konstruování a navrhování.  Workshopy jsou vedeny formou projektového vyučování, při kterém žáci vytvářejí vlastní postupy a hledají originální cesty ke stanovenému cíli. Žáci pracují v software Autodesk Inventor. Program nabízí profesionální 3D strojírenské navrhování a dokumentaci produktů. Žáci si v tomto programu vytvoří virtuální 3D modely, seznámí se současnou technologií 3D tisku, novinkami v této oblasti a skutečným tiskem technické pomůcky. Součástí aktivit je také spolupráce s vysokou školou a odborníky z praxe.

Část tohoto projektu je nyní vedena i on line formou, kdy žáci v rámci distanční výuky spolupracují, navrhují a aktivně se podílejí na plnění zadaných úkolů v pohodlí domova. Úkolem zapojených žáků bude vytvořit v software Autodesk Inventor a s využitím 3D tisku a 3D per konkrétní propagační předmět, který by prezentoval město Ostrava a mohl posloužit městu k aktivní propagaci. Dále pak vytvořit návrhy pro zlepšení kultivovanosti města, které by mohly být využitelné v praxi.

„Zengrovka“ v letošním roce oslaví 102 let od svého zalo­žení. Současný dynamický vývoj společnosti přináší neustálé změny také naší škole, a to nejen celkovou vnější proměnu, ale zejména modernizaci vybavení tříd, dílenských prostor, technologií a metod výuky. Majestátní rekonstruovaná budova nabízí atraktivní prostředí pro kvalitní výuku stále žádaných strojírenských oborů. Škola již několikrát získala prestižní certifikát „Doporučeno zaměstnavateli“, který každoročně uděluje Klub zaměstnavatelů na základě hlasování firem. Ocenění je pečetí kvality a potvrzením zájmu zaměstnavatelů o naše absolventy.

Velký význam má ve vzdělávání propojení teorie s praxí. V posledním roce byly ve školních dílnách vybudovány nové dílny Automobilních montáží, dílny pro CNC frézování a dílny pro CNC soustružení. To umožňuje organizovat zájmové kroužky CNC programování a obrábění, 3D měření, automobilní montáže, svařování, 3D tisku, jehož technologie je již dnes součástí mnoha odvětví, a studenti tak získali další cennou devizu pro trh práce. Již v průběhu studia se mohou podílet také na zakázkové výrobě v oblasti kovoobrábění.

V současnosti se jedná o moderní školu s přibližně 450 studenty. Letošním uchazečům o studium nabízí  čtyřleté denní studijní obory s maturitou: Strojírenství – výpočetní technika, Strojírenství – automobilní technika, Strojírenství – robotika, Ekonomika a podnikání – management ve strojírenství, Mechanik seřizovač – mechatronik (možnost získání výučního listu po 3. ročníku studia) a tříletý denní učební obor s výučním listem Obráběč kovů.

K zatraktivnění výuky na škole přispívají  mimoškolní akce, např. adaptační kurz, lyžařský kurz, odborné a sportovní soutěže, historické i odborné exkurze a další. Škola dbá na spojení teorie s odborným výcvikem, úzce spolupracuje s firmami, kde studenti absolvují praxi.

„I jazyková vybavenost našich žáků je značně podporována, žáci se seznamují s technickou angličtinou, získávají znalosti při tandemové výuce angličtiny a strojírenské technologie. V hodinách pravidelně probíhají konverzace na různá témata s rodilými mluvčími z Velké Británie,“ vysvětlila Andrea Modrovská, vyučující odborných předmětů.

Kromě vzdělávání a zábavy se v poslední době rozšířil počet akcí, které jsou charitativního nebo veřejně prospěšného rázu, vedou k upevnění morálních hodnot, toleranci, ochotě nezištně pomoci a účastnit se aktivně dění ve svém okolí.

„Pokud chcete budovat kariéru v našem průmyslovém regionu, baví vás technika, nebo uvažujete o vlastním podnikání, máte rádi stroje, automobily, nebo počítače, hledáte školu dostupnou tramvají, autobusem i vlakem, kde budete mít možnost také sportovního a kulturního vyžití v kolektivu podobně zaměřených spolužáků a pod vedením zkušených a vstřícných odborníků, pak jsou pro vás dveře naší průmyslovky otevřené,“ dodala Andrea Modrovská.