„Se Sokolem do života“ – pohybová gramotnost pro předškoláky

Zobrazit: „Se Sokolem do života“ – pohybová gramotnost pro předškoláky

„Se Sokolem do života“ svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – je projekt určený mateřským školám a tělocvičným jednotám, který pomáhá děti ve věku od 3 do 6 let provést všemi základními pohybovými dovednostmi, šíří radost z pohybu a učí děti vnímat pohyb jako přirozenou součást jejich života.

Proč se do projektu zapojit?

Projekt vznikl pod křídly České obce sokolské; do 5. ročníku se zapojilo 90 405 dětí a 1 656 subjektů, což z něj dělá nejrozšířenější ucelený program pro rozvoj dětí v předškolním věku v ČR; celoroční program kopíruje školní rok a vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu MŠMT; metodický materiál se řadí mezi nejlépe zpracované osnovy pro tělesnou výchovu u nás; program je dělen do tří věkových skupin dle úrovně schopností dětí; obsahuje motivační prvky pro děti v podobě party pěti zvířátek v čele se sokolíkem Pepíkem; účastnický poplatek činí 20 Kč za přihlášené dítě na celý školní rok.

Co dostanete?

Manuál pro pedagogy; metodická videa pro pedagogy; plakáty do třídy a samolepky; diplomy, medaile a drobné odměny; semináře pro pedagogy; workshopy pro děti.

Registrace do 6. ročníku již od června 2021. Podrobné informace z d e .