POMOC NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

Zobrazit: POMOC NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

Město Ostrava připravilo speciální program pro ostravské neziskové organizace, kterým byla v důsledku krizových opatření vlády kvůli výskytu COVID-19 znemožněna jejich činnost.

Kdo může žádat

O finanční pomoc mohou žádat právnické osoby v právní formě spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond. Pomoc je určena k pokrytí fixních nákladů, které organizace měly v průběhu vládních opatření a nejsou kryty dotacemi města k financování jejich celoroční činnosti. 

Výše pomoci 

Pomoc ve výši 20 tisíc korun je určena organizacím, které k 9.  březnu provozovaly své aktivity v oblasti kultury, sportu, školství a vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, prevence kriminality, protidrogové prevence, podpory osob s handicapem, volnočasových aktivit a rodinné politiky na území města Ostravy déle než jeden rok a zároveň na základě krizových opatření nemohly provozovat své aktivity. 

Od kdy je možné žádat

Od 5. května mohou zájemci podávat elektronicky či poštou své žádosti prostřednictvím formuláře . Rada města bude o finanční pomoci rozhodovat v týdenních intervalech.

Žádost musí obsahovat spolu s identifikací žadatele zejména odůvodnění s informací, jak byla daná organizace postižena výše uvedenými vládními opatřeními.

Podrobnější informace 

Podrobné informace najdete ve Výzvě v příloze č. 1, v aktualitě nebo své dotazy napište na pomocnezisk@ostrava.cz. Ostrava také spustila program na podporu ostravských podnikatelů. Podrobnosti najdete na webu města Ostravy.