Pozvánka na debatu „Zapojme všechny“

Zobrazit: Pozvánka na debatu „Zapojme všechny“

Druhá ze série debat věnovaných výzvám ve vzdělávání je zaměřena na společné vzdělávání a výzvy, které přináší výuka v heterogenním kolektivu. V roce 2005 byl v ČR zaveden zákon, který stanovil právo na vzdělávání ve spádové škole pro každé dítě, včetně těch s mimořádným nadáním nebo nějakým tělesným či mentálním hendikepem.

Již devatenáctým rokem je běžná základní škola povinna přijmout žáka se speciálními potřebami a zajistit mu maximální možnou podporu během jeho vzdělávání. Jak se na českých školách daří inkluzi naplňovat a proč tento termín stále budí vášně? Co znamená požadavek na individualizaci vzdělávání žáka pro školy? Jaká podpůrná opatření žákům a učitelům pomáhají? A proč se v našem vzdělávacím systému nedaří snižovat nerovnosti ve vzdělávání?

Na tyto i mnohé další otázky, jakož i příklady dobré praxe se zaměříme s našimi hosty:

  • Andrea Cibulková (ředitelka odboru Podpora žáků, poradenství a společné vzdělávání NPI ČR)
  • Marie Gottfriedová (ředitelka Základní školy v Trmicích v Ústeckém kraji)
  • Zuzana Škapová (ředitelka ZŠ Dětská v Ostravě)
  • Marita Širmer Martirosyan (zakladatelka vzdělávacího centra ROSA)

Debatu moderuje Markéta Beková, šéfredaktorka magazínu EduRevue.

Vstup ZDARMA!

V rámci akce proběhne také křest časopisu EduRevue, který vydává NPI ČR.

Debatu pořádá Statutární město Ostrava v rámci strategie Talent City (www.talentova.cz) ve spolupráci s Centrum PANT a Národním pedagogickým institutem.