Pozvánka na on line přednášky na aktuální speciálně pedagogické téma vztahující se k oblasti rozvoje řeči a souvisejících psychických funkcí

Datum: 11. 05. 2021
Čas: 13:00 - 15:00
Místo: online

1.On line přednáška dne 11.5.2021 od 13:00-15:00 hod.

Obsah: Základní modul (cílová skupina předškoláci):

 • nerovnoměrné zrání CNS, epidemie nezralosti?
 • fungování dítěte pod stresem, rozpoznání příznaků
 • neuroplasticita mozku
 • senzomotorické systémy, jejich dysfunkce
 • výčet dostupných neinvazivních neurovývojových přístupů a technik
 • jak vybrat a zapojit techniky do práce s dítětem
 • závěr, diskuze

2.On line přednáška dne 25.5.2021 od 13:00-16:00 hod., které bude navazovat na první, zde prosíme o účast stejných přihlášených účastníků:

     Obsah:  vzájemná závislost a interakce senzomotorických systémů

 • princip posilování neurovývojových systémů
 • přehled a princip dostupných neurovývojových přístupů a technik
 • neuromotorická nezralost, podrobněji o metodě INPP (práce s primitivními reflexy)
 • konkrétní kazuistické případy
 • odkazy
 • literatura

Lektorka: Mgr. Radmila Löwová, pedagožka, ředitelka dětského denního stacionáře, terapeutka metody INPP, sluchové stimulace Benaudira, zkušenosti s technikami Handle, principem Snoezelen, intenzivními neurorehabilitacemi, kompenzačními pomůckami a další.

Přednášky jsou zaměřené na podporu profesního rozvoje ostravských pedagožek se speciálně pedagogickým vzděláním a pedagožek se zájmem o problematiku speciální pedagogiky.