Pozvánka na on line workshop: Hravé profesní poradenství

Datum: 10. 06. 2021
Čas: 13:00 - 16:30
Místo: online

Workshop poskytuje praktické cvičení, které hravou formou rozvíjí dovednosti žáků v oblasti poznání trhu práce a jeho potřeb. Pomáhá orientovat se a vhodně vybírat další vzdělání

Přínos:

 • Zvýšení informovanosti o obsahu jednotlivých profesí a požadavcích pro jejich úspěšné vykonávání
 • Získání povědomí o vzdělání, které mě dovede k vysněné práci
 • Sebeuvědomění si svých schopností, nadání, předpokladů
 • Rozvíjí kritického myšlení
 • Rozvíjí schopnost orientovat se na trhu práce
 • Podporuje reálný pohled na pracovní svět

Jaké otázky cvičení pomohou také odpovědět:

 • Jaké je prostředí v jednotlivých profesích?
 • Které činnosti profese obsahuje?
 • Jaké zařízení, techniku atd. budou používat?
 • Co musíte umět, jaký je nutný zdravotní stav?
 • Jaké osobnostní rysy jsou důležité?

Co získáte:

 • Cvičení, aktivity a hry, které vedou k dosažení cílů
 • Informace, jak aktivně pracovat se studenty
 • Materiál v PDF s kompletním obsahem webináře

Lektor workshopu: Mgr. Vladislav Kos – lektor, psycholog a improvizační herec. Vede improvizační školu Improacademy. Aplikuje improvizační techniky v oblasti osobnostního rozvoje a je spoluautorem metodiky Impro lingua využívané při jazykovém vzdělávání.

Workshop je určen pro kariérové a výchovné poradce na  ZŠ.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na stránce: https://map.ostrava.cz/udalosti/pozvanka-na-on-line-workshop-hrave-profesni-poradenstvi/

Účast na workshopu je bezplatná.

Těšíme se na setkání s Vámi.