Pozvánka na seminář: Komunikace s rodičem problémového žáka ve školách

Datum: 16. 11. 2020
Čas: 13:00 - 16:00
Místo: seminář online

Seminář bude uskutečněn formou online (Teams)

Obsah semináře:

Charakteristika tématu: základní informace o možnostech komunikace s rodiči rizikového žáka, komunikační strategie, šumy v komunikaci, techniky aktivního naslouchání, soulad verbální a neverbální komunikace


Cíl: zvýšení kompetencí pedagogů, důležitých k zvládnutí komunikace s rodiči rizikového žáka.

Lektor semináře: Tomáš Velička, vystudoval poradenství na FF OU. Od roku 1996 se věnuje sociálně patologickému chování dětí a mládeže, zejména šikaně a závislostem.
V letech 1996 až 2010 pracoval v PPP Ostrava jako okresní metodik prevence, v letech 2010 až 2012 na KÚ MSK jako krajský koordinátor prevence, od roku 2013 je ředitelem Poradny pro primární prevenci. Externě spolupracuje s ČŠI, učí na VOŠ a OU.

Seminář je určen pro zřizovatele, ředitele ZŠ, pedagogy základních škol, ostatní pedagogické pracovníky.

Účast na semináři je pro přihlášené účastníky bezplatná.

V případě Vašeho zájmu proveďte registraci na stránce: https://map.ostrava.cz/udalosti/seminar-komunikace-s-rodicem-problemoveho-zaka-ve-skolach/