Pozvánka na seminář: Problematika vzdělávání nadaného žáka

Datum: 08. 09. 2021
Čas: 09:00 - 12:00
Místo: Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64

Přístup k nadanému žáku (výzva, problém)

  • Co mám může dát, v čem je náročný?
  • Rodič jako významný spojenec.
  • Jak se nevyčerpat a mít z práce radost?
  • Podpora nadaného žáka, ale i jeho učitele.

Emocionální potíže nadaného žáka

  • Jak potíže rozpoznat (nebezpečné jsou ty, které nejsou vidět).
  • Možnosti práce s těmito obtížemi.
  • Kdo může pomoci?

Metody a formy výuky vhodné pro nadané žáky 

  • Individualizovaná výuka
  • Projektová výuka
  • Učitel jako mentor

Účastníci semináře by měli získat celistvější pohled na problematiku vzdělávání nadaného žáka. Co práce s tímto žákem obnáší, jaké jsou možnosti metod a forem výuky tak, aby výuka byla efektivní a příjemná pro všechny zúčastněné. Ukázka projektové výuky jako účinného nástroje, metody i formy, konkrétní předvedení individualizace výuky dle preferenčního zájmu dítěte. Seznámení s možnostmi, jak řešit emocionální potíže, kde získat pomoc a podporu. Nahlédneme na roli učitele, která významně ovlivňuje úspěšnou práci nejen s nadanými žáky.

Lektorka: Mgr. Monika Delinčáková 

Cílová skupina: Členové řídícího výboru projektu, členové pracovních skupin, zřizovatelé a ředitelé škol, ostatní pedagogičtí pracovníci.

Účast na semináři je pro Vás bezplatná a hrazena z projektu MAP ORP Ostrava II. 

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na stránce: https://map.ostrava.cz/udalosti/pozvanka-na-seminar-problematika-vzdelavani-nadaneho-zaka/

Těšíme se na setkání s Vámi