Pozvánka na seminář: Rozvoj číselných představ Hejného metodou

Datum: 13. 10. 2021
Čas: 09:00 - 12:30
Místo: Magistrát města Ostravy, Výstavní síň

Dobrý start do školní matematiky i praktického života může podpořit učitel mateřské školy, který je obeznámen s podmínkami a možnostmi rozvoje matematického poznávání dětí od jejich narození až po vstup na základní školu a rozumí návaznosti mezi předškolní a školní matematikou. Současným trendem matematického poznávání je konstruktivistický přístup, v němž je dítě aktérem a objevitelem. Toto respektuje Hejného metoda – je specifická tím, že nabízí pro rozvoj matematických představ mnoho didaktických prostředí, která jsou dětem blízká z mimoškolní zkušenosti.

Program semináře:

V této části se seznámíme s klíčovými didaktickými prostředími předškolního vzdělávání pro rozvoj číselných představ:

  • krokování a Schody (chození a počítání v souladu zrakového, sluchového a pohybového vnímání, číselná řada, sčítání a odčítání, číslo jako kvantita),
  • autobus (jízda autobusem, nástup a výstup cestujících, evidence údajů tabulkou, příprava na trojčlenku, číslo jako kvantita),
  • vláčky (spojování vagónků do vláčků podle zadaných podmínek, příprava na rovnice, číslo jako veličina).

Seminář bude probíhat formou praktických dílen, kdy účastníci budou aktéry všech aktivit, které později mohou realizovat s dětmi. Budou používat pomůcky a prožívat situace, které s prostředím souvisí. Ukážeme, jaký matematický obsah je v konkrétním prostředí budován a jak se prostředí i obsah bude dále rozvíjet v počátečních ročnících základní školy. Dáme doporučení pro možnosti práce v domácím prostředí. V diskuzi se budeme věnovat otázkám účastníků.

Lektorka semináře: Mgr. Renáta Zemanová, Ph.D. – je certifikovanou lektorkou Hejného metody a od roku 1999 připravuje studenty Předškolní pedagogiky, Speciální pedagogiky a 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

Seminář je určen pro ředitele a pedagogické pracovníky MŠ.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na stránce:https://map.ostrava.cz/udalosti/pozvanka-na-seminar-rozvoj-ciselnych-predstav-hejneho-metodou/

Účast na semináři je bezplatná.