Pozvánka na seminář: Rozvoj prostorových přestav Hejného metodou

Datum: 20. 10. 2021
Čas: 09:00 - 12:30
Místo: Magistrát města Ostravy, Výstavní síň

Dobrý start do školní matematiky i praktického života může podpořit učitel mateřské školy, který je obeznámen s podmínkami a možnostmi rozvoje matematického poznávání dětí od jejich narození až po vstup na základní školu a rozumí návaznosti mezi předškolní a školní matematikou. Současným trendem matematického poznávání je konstruktivistický přístup, v němž je dítě aktérem a objevitelem. Toto respektuje Hejného metoda – je specifická tím, že nabízí pro rozvoj matematických představ mnoho didaktických prostředí, která jsou dětem blízká z mimoškolní zkušenosti.

Program semináře:

V této části se seznámíme s klíčovými didaktickými prostředími předškolního vzdělávání pro rozvoj prostorových představ:

  • dřívka (skládání dřívek v rovině, tvorba a přeměna rovinných tvarů podle zadaných podmínek, mnohoúhelníky, části celku, souměrnosti v rovině, příprava na práci s obvodem a obsahem),
  • skládání a stříhání papíru (výroba deček podle návodu i bez něj, mnohoúhelníky, části celku, souměrnosti),
  • Švadlenka (oblékání Paní Krychle do šatů z papírových čtverců, sítě krychle),
  • Krychlové stavby (stavby a přestavby z krychlí stejných rozměrů podle zadaných podmínek, záznam stavby a přestavby, souměrnosti v prostoru, příprava na práci s objemem).

Seminář bude probíhat formou praktických dílen, kdy účastníci budou aktéry všech aktivit, které později mohou realizovat s dětmi. Budou používat pomůcky a prožívat situace, které s prostředím souvisí. Ukážeme, jaký matematický obsah je v konkrétním prostředí budován a jak se prostředí i obsah bude dále rozvíjet v počátečních ročnících základní školy. Dáme doporučení pro možnosti práce v domácím prostředí. V diskuzi se budeme věnovat otázkám účastníků.

Lektorka semináře: Mgr. Renáta Zemanová, Ph.D. – je certifikovanou lektorkou Hejného metody a od roku 1999 připravuje studenty Předškolní pedagogiky, Speciální pedagogiky a 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

Seminář je určen pro ředitele a pedagogické pracovníky MŠ.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na stránce:https://map.ostrava.cz/udalosti/pozvanka-na-seminar-rozvoj-prostorovych-predstav-hejneho-metodou/

Účast na semináři je bezplatná.