Pozvánka na webinář: Rozvoj řeči u dětí v raném až předškolním věku – PŘESUNUTO

Datum: 04. 11. 2021
Čas: 16:00 - 18:00
Místo: MS Teams

!!!WEBINÁŘ JE Z DŮVODU NEMOCI PŘESUNUT NA NOVÝ TERMÍN!!!

Projekt MAP ORP Ostrava II pořádá vzdělávací akci „Rozvoj řeči u dětí v raném až předškolním věku“, která se zaměřuje na rozvoj řeči u dětí v raném až předškolním věku. Webinář povedou dvě speciální pedagožky, které se specializují na vadu řeči a působí na ostravské základní škole.

V tomto webináři se zaměříme na rozvoj řeči u dětí v raném až předškolním věku. Vymezíme si odchylky, probereme možnosti rozvoje dětí a ukážeme si praktická cvičení, která můžete aplikovat u vás doma v domácím prostředí.

Obsah webináře:

  • fyziologický vývoj řeči v raném věku
  • v jakém věku a na základě jakých signálů by rodič měl vyhledat logopedickou pomoc
  • klinický logoped vs. speciálně pedagogické centrum (vymezení kompetencí, kdy a koho navštívit)
  • jak zjistit, že dítě nedekóduje artikulovanou řeč (jiní odborníci, diferenciální diagnostika)
  • podpora rozvoje řeči, praktická cvičení do domácího prostředí (artikulace a motorika mluvidel, dýchání, fonace, sluchové vnímání)
  • rozvoj dalších jazykových rovin (lexikálně – sémantická jazyková rovina, morfologicko – syntaktická rovina, pragmatická rovina a jiné předškolní dovednosti)

Lektorky: Mgr. Monika Novotná a Mgr. Jana Kozarová– speciální pedagožky se specializací v oblasti logopedie a surdopedie

!!!Webinář je určený pro rodiče dětí v raném až předškolním věku!!!

Těšíme se na setkání s Vámi.

Realizační tým MAP II