Pozvánka na webinář – Střední článek podpory regionálního školství

Zobrazit: Pozvánka na webinář – Střední článek podpory regionálního školství
Datum: 17. 06. 2021
Čas: 15:00 - 16:30
Místo: Online

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Národní sítí Místních akčních skupin České republiky představují model Středního článku podpory regionálního školství, které bude pilotováno na území okresů Semily a Svitavy.

Koncept Středního článku je zakotven ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, a je proto jedním z viditelných bodů její samostatné implementace. Jelikož Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vnímá značný deficit informací o tomto důležitém modelu, je připravena série webinářů pro každý konkrétní kraj.

Online setkání je zaštítěno Národní sítí místních akčních skupin ČR a k diskuzi budou přizvání zástupci MŠMT, kteří mají přímou vazbu a zodpovědnost za pilotáž modelu Středního článku ve zmíněných dvou okresech.

Webinář s následnou diskuzí proběhne pro Moravskoslezský kraj 17.6.2021 od 15:00 do 16:30 a je nutné se registrovat ZDE.

Hlavním řečníkem bude Ing. Jaroslav Jirásko MBA, jako dlouhodobý ředitel ZŠ Lázně Bělohrad, který metodicky povede pilotáž Středního článku na Semilsku.

Účast na tomto webináři je doporučena všem ředitelům a zřizovatelům, neboť celá problematika je pro ně velmi důležitá, a to zejména do budoucna!

Proč Střední článek podpory regionálního školství a proč jej pilotovat?

Základní argumentaci, proč budovat Střední článek najdete přímo ve Strategii 2030+, a to na str. 58 – 60. Navržený model Středního článku ze strany MŠMT je ale nutné ověřit a odladit to, co nefunguje a přijmout to, co se osvědčuje. Proto jeho pilotáž probíhá ve dvou vybraných regionech – okres Svitavy a Semily. Délka pilotáže je nastavena na 2 roky, během nichž budou týmy odborníků poskytovat školám cílenou podporu, zejména v oblasti managementu, správy organizace a vedení lidí. Přínosy podpory budou cílené na ředitele i zřizovatele. Více k pilotáží ZDE.

Aby naplňování Strategie 2030+ bylo důsledné a kontrolovatelné, jsou její stěžejní cíle navázány na tzv. Implementační karty. Jedna z nich se týká i samostatné podpory a řízení škol, kterou můžete prostudovat ZDE.

V návaznosti na Strategií 2030+ vzniklo na platformě Stálé konference asociací ve vzdělávání, z.s. (SKAV) uskupení Partnerství pro vzdělávání 2030+(dále jen Partnerství), které svou činností má pomáhat k naplňování obou strategických cílů Strategie 2030+. Na uvedeném odkaze naleznete výčet všech sedmi signatářů (organizací), kteří Partnerství tvoří. Hlavním předmětem zájmu Partnerství je kromě oblasti wellbeingu ve vzdělávání také problematika středního článku. I oni proto přicházejí s propracovaným modelem Středního článku. Ale pozor, tento model je důsledně konzultován se zástupci MŠMT. Proto oba modely není možné vnímat jako konkurenční, ale naopak vzájemně se doplňující a posilující.

Celá tato vzájemná synergie obou modelů (MŠMT i Partnerství) bude na společném setkání patřičně vysvětlena.