Pozvánka na workshop: Diagnostika bez diagnostiky

Datum: 23. 11. 2021
Čas: 13:00 - 16:30
Místo: Magistrát města Ostravy

MAP ORP Ostrava II ve spolupráci s lektorem Mgr. Vladislavem Kosem pořádá workshop Diagnostika bez diagnostiky, který Vám poskytne řadu informací a rad, jak získávat informace a dál s nimi pracovat. Ukazuje na možnosti mimo klasickou diagnostiku. Cílem workshopu je poskytnout oporu při vyhodnocování předpokladů a očekávání dětí při výběru dalšího vzdělávání.

Přínos:


 • Popisuje, jaké části osobnosti a výkonosti jsou důležité
 • Ukazuje varianty a možnosti, kde získávat podklady pro ujasnění výběru dalšího vzdělávání
 • Informuje, jak vyhodnocovat data a pracovat s informaci
 • Větší pružnost a spektrum vstupních informací

Na jaké otázky aktivity pomohou také odpovědět:


 • Výhody a nevýhody realizace pracovní psychologické diagnostiky
 • Alternativy kde získávat informace a podklady
 • Jaké typy informací můžeme získat bez diagnostiky
 • Jak správně vnímat informace – interpretace dat
 • Osobnost, její složky a očekávání zaměstnavatelů
 • Výkonnost a očekávání zaměstnavatelů
 • Individuální očekávání a potřeby žáků a rodičů

Co získáte:


 • Informace, jak aktivně pracovat s informacemi a texty
 • Materiál s  obsahem webináře

Cílová skupina: Workshop je určen pro kariérové a výchovné poradce na ZŠ.

Lektor: Mgr. Vladislav Kos

Lektor, pracovní psycholog a improvizační herec. Vede improvizační školu Improacademy. Aplikuje improvizační techniky v oblasti osobnostního rozvoje a je spoluautorem metodiky Impro lingua využívané při jazykovém vzdělávání. V pozici lektora se specializuje na tréninky v oblasti manažerských kompetencí – kreativní komunikace, týmová spolupráce, systém náboru pracovníků, vedení, motivace a hodnocení. Mezi další oblasti vzdělávání patří zvládání problémových situací, komunikace a prezentace, kreativní komunikace. V rámci výuky se soustřeďuje na systém práce learning by doing. Pracoval na pozici manažer personální společnosti, a ředitel neziskové organizace. Má bohaté zkušenosti v oblasti improvizačního divadla, realizace pracovní diagnostiky a ve vzdělávání.

Těšíme se na Vaši účast!

Realizační tým MAP II