Práce s talentovanými žáky a příprava na umělecké střední a vysoké školy ve Středisku volného času Korunka

Zobrazit: Práce s talentovanými žáky a příprava na umělecké střední a vysoké školy ve Středisku volného času Korunka

Ateliér kresby, malby a grafiky, který ve Středisku volného času Korunka působí již více než 30 let, vede paní Eva Horáková. Za celou dobu své skvělé pedagogické a umělecké činnosti úspěšně připravila na umělecké střední a vysoké školy, včetně architektury, již přes 200 žáků.

Ve školním roce 2020/2021, který je poznamenán pandemií, se podařilo připravit na střední a vysoké školy čtyři žáky, studenty.

Jedním z nich je Natálie Buchalová, která navštěvuje Ateliér kresby, malby a grafiky ve Středisku volného času Korunka od svých 7 let.  Natálie rovněž tančí ve folklorním souboru Hlubina, hraje na hudební nástroj, avšak výtvarné umění a architekturu si zvolila jako svoji celoživotní profesní cestu.  V letošním roce se hlásila na 3 vysoké školy se zaměřením na architekturu, z nichž nejméně na dvě již byla přijata.

Ukázky tvorby Natálie pod vedením paní Evy Horákové.