Práce s textem u dětí a žáků s dyslexií

Zobrazit: Práce s textem u dětí a žáků s dyslexií
Datum: 11. 04. 2024
Čas: 09:00 - 12:00
Místo: Magistrát města Ostravy, místnost Výstavní síň

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV se koná workshop, zaměřený na práci s textem u dětí a žáků s dyslexií.

Lektor: PaedDr. Dana Zemánková
Cílová skupina: Pedagogové ZŠ

Seznámíte se s pojmem dyslexie jako neurovývojovou poruchou. Dále se dozvíte co je speciálně pedagogická diagnostika, vysledování důsledků nerovnoměrného vývoje kognitivních funkcí, zažijete ukázku příkladů rozvoje kognitivních funkcí v předčtenářském období, reedukaci čtení u žáka 1. a 2. stupně ZŠ, techniky nácviku čtení, čtení s porozuměním, celkový rozvoj osobnosti žáka.

Účastníkům je workshop poskytován ZDARMA!