Pracovní skupina MAP jednala ve školní knihovně ZŠ Bohumínská 72

Zobrazit: Pracovní skupina MAP jednala ve školní knihovně ZŠ Bohumínská 72

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III, jehož realizátorem je statutární město Ostrava, se pravidelně schází a jednají pracovní skupiny pro podporu rozvoje základních gramotností, rovných příležitostí, ale i kariérového poradenství v základních školách v ORP Ostrava. Všechny zápisy z jednání pracovních skupin můžete nalézt na webu projektu www.map.ostrava.cz, kde naleznete i aktuality s fotografiemi a informacemi o zajímavých jednáních pracovních skupin realizovaných mimo úřední prostory magistrátu. Jedním takovým bylo jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti, které se uskutečnilo 13. června ve školní knihovně Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72.

Na úvod je potřeba říci, že školní knihovna v ZŠ Bohumínská 72 je místo, kde to opravdu žije. Je to tak zejména díky nadšené a energické školní knihovnici Lianě Svobodové. Jen během jednání pracovní skupiny se nejméně desetkrát ozvalo zaklepání na dveře školní knihovny. Je tak cítit, že se jedná o místo mimořádně vyhledávané.

Na úvod jednání byla členům pracovní skupiny představena výzdoba stěn školy – inspirativní plakáty k rozvoji čtenářské gramotnosti, plakáty k tématice prevence sociálně-patologických jevů, prezentace úspěšných projektů aj. Dále měli přítomní hosté možnost navštívit školní knihovnu a vyslechnout si historii jejího zrodu a postupné přeměny, která byla financována převážně z externích finančních zdrojů. Historicky byla místnost školní knihovny běžnou třídou, ve které probíhala výuka žáků. Od roku 2018 začala pod patronací paní Svobodové proměna celé místnosti. Místnost byla vymalována, byl položen nový koberec a zařízen nový nábytek na míru (regály na knihy). Postupně přibývaly sedací vaky, větší stůl se židlemi pro společnou tvorbu/četbu žáků, počítač, projektor a další vybavení. Na materiální vybavení navázalo zřízení čtenářských dílen, prvních soutěží aj. Mnoho z vybavení bylo nakoupeno z projektů vymyšlených a realizovaných paní Svobodovou.

Od pořízení vybavení jsou prostory školní knihovny mimo klasické knihovnické služby využívány také jako místo pro scházení školního parlamentu a konání charitativních akcí (krabice od bot, Ježíškova vnoučata, dopisy lidem v domově seniorů). Později byl na škole ve školní knihovně zaveden kroužek stolních her a byly realizovány další aktivity, například VÁNoční čtení (se spaním ve školní knihovně), besedy se spisovateli, ilustrátory, literární workshopy a další aktivity na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti. V knihovně jsou aktivní žáci zapojování také do aktivity Dětský čin roku. V rámci tohoto projektu žáci píší o sobě na základě školou určeného slohového útvaru, čímž žáci splní povinné slohové práce, a v případě ocenění pořadatelem soutěže získá škola finanční odměnu, která je v případě ZŠ Bohumínská určena na financování potřeb školní knihovny.

V rámci pracovní skupiny byly dále diskutovány možnosti financování potřeb školních knihoven. Z externích zdrojů zazněly dotační programy města Ostravy, Dětský čin roku, MAP ORP Ostrava (dle finančních možností aktuálně realizovaného projektu), OP JAK – Šablony, Nadace, fondy (například Nadace ČEZ).

Realizační tým projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870, děkuje Základní škole Slezská Ostrava, Bohumínská 72 a jmenovitě paní Lianě Svobodobé za inspirativní setkání a možnost shlédnout atraktivní školní knihovnu.