Praktický seminář: Dítě s vývojovým traumatem v třídním kolektivu

Datum: 23. 05. 2022
Čas: 13:00 - 16:00
Místo: Personální a vzdělávací středisko Vítkovice a.s., Kotkova 4, Ostrava-Vítkovice

Dne 23. května 2022 se uskuteční praktický seminář z názvem „Dítě s vývojovým traumatem v třídním kolektivu“,  lektorkou je psychoterapeutka  Mgr. et Mgr. Petra Feller Stanieková. Seminář je určen pro ředitele škol a školských zařízení, vyučující, asistenty pedagoga, školní psychology, sociální pedagogy, výchovné poradce, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky.

Název: Dítě s vývojovým traumatem v třídním kolektivu

Cíl: Interaktivní workshop zaměřen na práci s dítětem zasaženým vývojovým traumatem v třídním kolektivu. Je určen pro ředitele škol a školských zařízení, vyučující, asistenty pedagoga, školní psychology, sociální pedagogy, výchovné poradce, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky.

Program:
Interaktivní workshop zaměřen na práci s dítětem zasaženým vývojovým traumatem v třídním kolektivu. Tyto děti se ve třídě obvykle projevují pro pedagoga náročným způsobem. Mají obtíže s respektováním a plněním pokynů vyučujícího, na pobídky k práci reagují afektivním výbuchem neadekvátním situaci, vyrušují, vůči vrstevníkům se mohou projevovat agresivně, verbálně i fyzicky. Často jsou vnímány jako děti, které hodně zlobí. Mnohdy je vyčerpaný třídní vyučující i asistent pedagoga. Workshop je zaměřen na porozumění potřebám těchto dětí, a především na řešení nejrůznějších konkrétních situací, které ve třídě s takto zraněným dítětem můžeme zažít. A to za pomocí metody PACE.

Seminář je bezplatný, hrazen z projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávaní ve městě Ostrava III.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Katarínu Rudyncovou na email krudyncova@ostrava.cz.