Praktický seminář Krizová intervence v pedagogické praxi

Datum: 18. 01. 2022
Čas: 13:00 - 16:00
Místo: Personální a vzdělávací středisko Vítkovice a.s, Kotkova 4, Ostrava-Vítkovice

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se dne 18. ledna 2022 od 13:00 do 16:00 hod uskuteční praktický seminář s názvem Krizová intervence v pedagogické praxi.

Cíl: Poskytnout účastníkům základní povědomí o principech krizové intervence a zvýšit tak jejich kompetence při práci s třídou. Pedagogové získají poznatky, jak mohou v rámci prvního kontaktu s náročnou situací zajistit funkční metodou krizové intervence možné řešení.

Program:
• Krize
• Typy krizí, se kterými se můžeme setkat ve školním prostředí
• Strategie zvládání krize
• Možnosti a limity řešení krizí z pozice pedagoga a školy
• Základní principy krizové intervence
• Potřebné nastavení pedagoga schopného zvládat krizové situace
• Praktické příklady

Lektorka:
Mgr. Pavlína Němcová – psycholožka
s 25 lety praxe v různých oblastech psychologie, včetně práce v krizovém centru pro oběti domácího násilí a na lince telefonické krizové intervence. Víc než 20 let je v kontaktu se školním prostředím, ať už jako okresní metodik prevence, školní psycholog nebo nyní jako koordinátor metodických a podpůrných skupin odborníků školských poradenských pracovišť. Od roku 2013 se nejvíce věnuje dětem s ranými traumaty a problematice s tím spojené. V příštím roce dokončí psychoterapeutické vzdělávání léčby raných traumat u dospělých.

V případě zájmu kontaktuje Mgr. Katarínu Rudyncovou na email: krudyncova@ostrava.cz.