Praktický seminář: Práce s pravidly ve školní třídě

Datum: 11. 01. 2022
Čas: 13:00 - 16:00
Místo: Personální a vzdělávací středisko Vítkovice a.s., Kotkova 4, Ostrava-Vítkovice

Cíl: Na základě dlouholeté zkušenosti paní lektorky s prací se třídami a jejich dynamikou se účastníci společně zamyslí nad otázkami pravidel ve školní třídě a naučí se s nimi pracovat.

Program: 

  • Jsou pravidla ve třídě důležitá či nutná?
  • Tvorba pravidel ve třídě.
  • Která pravidla jsou ve třídě nejdůležitější?
  • Jak s pravidly pracovat, a jak zajistit, aby je třída dodržovala.
  • Pravidla z pohledu učitele.
  • Pravidla z pohledu žáka.
  • Praktické příklady

Lektorka: 

Mgr. Pavlína Němcová – psycholožka

25 let praxe v různých oblastech psychologie, včetně práce v krizovém centru pro oběti domácího násilí a na lince telefonické krizové intervence. Víc než 20 let je v kontaktu se školním prostředím, ať už jako okresní metodik prevence, školní psycholog nebo nyní jako koordinátor metodických a podpůrných skupin odborníků školských poradenských pracovišť. Od roku 2013 se nejvíce věnuje dětem s ranými traumaty a problematice s tím spojené. V příštím roce dokončí psychoterapeutické vzdělávání léčby raných traumat u dospělých.