Praktický seminář: Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření

Datum: 28. 04. 2022
Čas: 13:00 - 16:00
Místo: Personální a vzdělávací středisko Vítkovice a.s., Kotkova 4, Ostrava-Vítkovice

Cíl: Cílem semináře je seznámit účastníky s termíny stres, syndrom vyhoření, stres v učitelství, copingové strategie ve školství a jejich funkčnost v prevenci syndromu vyhoření. Seminář kombinuje teoretické vstupy se zážitkovými aktivitami.

S sebou: podložku na cvičení (karimatka, jógamatka), pohodlné oblečení

Program: 

  • Teorie vzniku, vývoje a důsledků stresu.
  •  Stres ve školním prostředí.
  • Strategie zvládání zátěžových situací.
  • Techniky, jak se stresu postavit a zredukovat ho a jak o sebe hezky pečovat v rámci psychohygieny.

Lektorka: 

Mgr. Pavlína Němcová – psycholožka

s 25 lety praxe v různých oblastech psychologie, včetně práce v krizovém centru pro oběti domácího násilí a na lince telefonické krizové intervence. Víc než 20 let je v kontaktu se školním prostředím, ať už jako okresní metodik prevence, školní psycholog nebo nyní jako koordinátor metodických a podpůrných skupin odborníků školských poradenských pracovišť. Od roku 2013 se nejvíce věnuje dětem s ranými traumaty a problematice s tím spojené. V příštím roce dokončí psychoterapeutické vzdělávání léčby raných traumat u dospělých.

Způsob přihlášení:

v případě zájmu kontaktujte Mgr. Katarínu Rudyncovou na email: krudyncova@ostrava.cz.