Praktický seminář: Základy koučování pro pedagogy

Datum: 16. 02. 2022
Čas: 13:00 - 16:00
Místo: Personální a vzdělávací středisko Vítkovice a.s., Kotkova 4, Ostrava-Vítkovice

Cíl: Na workshopu paní lektorka seznámí účastníky s tématem koučování. Vyzkouší si různé situace, příklady a zároveň se budou učit. Přihlášení budou mít příležitost zkusit si některé momenty na sobě tak, aby je lépe uchopili a ukotvili pro zapojení do každodenní praxe (nejen) ve třídě.

Program:
• Základy koučování
• Co to je koučink (a co koučink není, ač se to za něj vydává)
• Základní koučovací principy
• Typy vhodných a méně vhodných otázek
• Struktura koučování GROW

Lektorka:
Mgr. Michaela Holišová – Koučka, lektorka, mentorka a facilitátorka

V případě zájmu kontraktujte Mgr. Katarínu Rudyncovou na email: krudyncova@ostrava.cz.

Seminář je bezplatný, hrazen z projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávaní ve městě Ostrava III