Předčtenářská gramotnost v Mateřské škole Lechowiczova

Zobrazit: Předčtenářská gramotnost v Mateřské škole Lechowiczova

Když se řekne, že má někdo talent, běžně si představíme člověka s nadáním hudebním, výtvarným, pohybovým, matematickým. Ale co kniha? Nestavíme jazyk, řeč a čerpání informací z knih do pozadí? Vždyť povídání nad obrázky, četba, lidová slovesnost, pohádky  jsou nejpřirozenější a oblíbenou hříčkou se slovy a informacemi pro děti. Vždyť jak řekl John Ruskin: „Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla“. Proto si Mateřská škola Lechowiczova z Moravské Ostravy dala za cíl rozvíjet vlohy nejen matematické, pohybové, výtvarné, hudební, ale také vlohy, související s předčtenářskou gramotností v rámci projektu Ve školce je mnoho knih, objevíme, co je v nich?, který je spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu.

Prvotní inspirací byl pro ředitelku školky článek Miluše Vondrákové s názvem Rozvoj pregramotností v praxi školky, publikovaný v časopise Poradce ředitelky mateřské školy v dubnu 2019. A protože se všem nápad líbil, pustili se všichni do společného díla.

„Je moc fajn, když jeden druhému naslouchá a když se do nápadu zakousne celá parta nadšenců, řeší, diskutuje. Společně jsme se dozvěděli, jak pracovat s obsahem v podobě informací – pochopení významu slov, souvislostí v textu, vnímání jazykového citu, rozšiřování slovní zásoby. Víme, že dovednost samostatně pracovat s informacemi je v dnešní době velmi žádoucí. Jak v praxi využít metodu I.N.S.E.R.T., známou pod názvem čtení s porozuměním, v našem případě poslechu s porozuměním? V článku jsme se seznámili také mimo jiné s tím, k čemu je dobrý slovní diktát, díky kterému se dítě učí orientaci v prostorových pojmech. Ale co dál?“ vysvětlila ředitelka mateřské školy Šárka Králová.

„Společné nadšení nás přivedlo k lektorce Alexandře Bajgarové, která je vyučující na SPgŠ v Odrách a zároveň nadšená propagátorka metod zaměřených na předčtenářskou gramotnost. Díky jejímu prvotnímu semináři nám tato milá náhoda, pokud připustíme, že náhody existují, pomohla zprostředkovanou teorii posunout dál. Lektorka nám představila různé typy knih a motivovala nás k tvorbě prediktabilních knih, které vedou děti ke čtení bez znalosti písma. Při této činnosti je možné přirozeně spojit obsah s formou, tedy pravidlem čtení zleva doprava a seznamováním dětí s grafickými znaky v podobě písmen. Projekt nám umožnil nakoupit obsahově hodnotné knihy a učební pomůcky. Velmi oblíbenou knihou pro děti od 4 do 6 let se stala kniha Ferda a jeho mouchy nebo knihy s piktogramy. Z pomůcek se osvědčily tabulky s plastovými písmeny, magnetický kruh s tematickými soubory, mazací tabulky ve formátu A3, které využíváme na slovní diktáty, tvorbu labyrintů, volné kreslení nebo grafomotorická cvičení,“ popsala Šárka Králová.

Všechny třídy si daly za úkol zhotovit společnou knihu. Postupně vzniklo pět velkoformátových knih, každá na jiné téma, jedna třída si také pravidelně vede zážitkový deník.

„Bohužel doba epidemie nám neumožnila představit knihy rodičům na jednom místě s možností společného prolistování, proto jsme se rozhodli pro prezentaci na našem webu. Byla představena příběhová próza s názvem Pod hříbkem, Atlas listů, encyklopedie s názvem Věci kolem nás, prediktabilní kniha Co patří k podzimu a interaktivní kniha Ovoce. Na motivy své knihy připravily předškolní děti divadelní představení s názvem „Pod hříbkem“ pro kamarády z ostatních tříd. Pohádka byla také prezentována formou fotodokumentace na internetových stránkách mateřské školy. V plánu jsme měli návštěvy divadel, exkurzi v divadle Jiřího Myrona, která na děti stále čeká, a společně věříme, že se podaří ji co nejdříve uskutečnit. Náš projekt byl startovací, vidíme v něm velkou výzvu k dalšímu pokračování. Rádi bychom navázali pravidelnými semináři s naší lektorkou, dále se věnovali rozvoji předčtenářských dovedností dětí a do činnosti vtáhli rodiče formou realizace čtenářského koutku v interiéru mateřské školy i na školní zahradě,“ dodala Šárka Králová.

Celou fotogalerii naleznete Z D E
Fotogalerie z edukačních programů v galerii PLATO:
8.10.2020
9.10.2020