Předškoláci se učí hravou angličtinu

Zobrazit: Předškoláci se učí hravou angličtinu

Statutární město Ostrava finančně podpořilo systematickou výuku anglického jazyka v Univerzitní mateřské škole Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v období od 1. července 2019 do 30. června letošního roku. Školka do projektu zařadila všechny děti starší tří let. Rozdělila je do skupinek podle úrovně dosavadního osvojování angličtiny na začátečníky, mírně pokročilé a předškoláky. „Děti se tak hravou formou seznámily s angličtinou a předškoláci se připravili na vzdělávání na základních školách s rozšířenou nebo bilingvní výukou angličtiny,“ uvedla náměstkyně primátora Ostravy pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

K výuce byla vyhrazena jedna třída vybavená potřebnou audiovizuální technikou a dalšími didaktickými pomůckami, jako jsou magnetická tabule, flash cards, anglické pexeso, anglické nástěnné obrázkové tabule a dětské knížky, hračky, maňásci.  

Metodika výuky byla samozřejmě přizpůsobena vnímání předškolních dětí. Kombinuje proto didaktické sety Cookie and Friends a Jump In s videi a anglickými písničkami. Angličtinou děti provází maňásek, například vrána, žabka nebo kočička. Vedle základních slovíček, jako jsou greetings, colours, numbers, se děti učí tematická slovíčka popisující svět, který je jim blízký, a to témata home, family, toys, body, food, animals, pets, a jednoduché fráze.

Výuka angličtiny je intenzivní a velmi dynamická, založená na multisenzorickém přístupu, který umožňuje dítěti pro učení využít smysl, který je u něj nejvíce rozvinutý. Multisenzorické učení spojuje vizuální, sluchový, motorický a haptický vjem, což vede také k větší aktivaci mozku, a tedy komplexnější fixaci slovíček. Děti se s angličtinou seznamují formou hudebně-pohybových aktivit a rytmických her, prací s obrázky, tematickými hračkami i hmatovými knížečkami. U stolečku sedí pouze při tzv. table time, kdy pod vedením lektorky pracují s cvičebnicí. V tomto případě jde o fixaci slovíček pomocí jemné motoriky: vybarvování, spojování obrázků, lepením samolepek, skládání, řešení úkolů.

Multisenzorický přístup k výuce jazyka u malých dětí se v univerzitní školce osvědčil. Děti sice vědí, že „teď mají angličtinu“, ale berou ji především jako hru v cizím jazyce. Slovíčka i fráze se v rámci ní učí mimochodem.

„Díky této metodě děti z univerzitní školky ovládají angličtinu do té míry, že jsou bez problémů přijímány do bilingvních tříd mimo své spádové školy,“ zdůraznila náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.