PREF Conference 2020

Zobrazit: PREF Conference 2020
Datum: 26. 11. 2020

Odborná konference zaměřena na moderní trendy ve výuce a vzdělávání na základních a středních školách proběhne online dne 26.11.2020.

Cílem akce je inspirovat odborníky i širokou veřejnost nejnovějšími přístupy ke vzdělávání dětí a podílet se na vytvoření kooperující platformy, v rámci které mohou učitelé, ředitelé i rodiče sdílet aktuální trendy ve výuce, nejnovější metodologie či objevné technologie, a to napříč společností.

V rámci odborného programu vystoupí nejvýraznější osobnosti zabývající se vzděláváním, a to z řad státu, zřizovatelů, akademiků, ředitelů, učitelů, zástupců byznysového i neziskového sektoru. Vystupujícími budou např. ministr školství Robert Plaga, Arnošt Veselý, spoluautor Strategie 2030+ a další.

Program aktuálně reflektuje i na aktuální situaci, kterou s sebou přinesla karanténní opatření. Jaký dopad pandemie koronaviru měla, má a bude mít na vývoj tuzemského školství? Tématy konference budou např. „kovidová výuka“, dopady kovidové krize, implementace Strategie 2030+, střední článek řízení, nerovnosti ve vzdělávání a rozdíly mezi regiony.

Konference proběhne online na youtube a sociálních sítích.

Bližší informace naleznete: https://www.pref.cz/