Prevence, diagnostika a řešení šikany a kyberšikany ve školách a školských zařízeních

Datum: 14. 01. 2021
Čas: 13:00 - 16:00
Místo: seminář online

Obsah online semináře:

Charakteristika tématu: základní informace o problematice šikany, formy šikany, šikana jako nemoc chování, šikana jako závislost, vývojová stádia šikany, typologie obětí a agresora. Základní informace o problematice kyberšikany, zvláštnosti kyberšikany oproti tradiční psychické šikaně, úloha školy při řešení kyberšikany, typy kyberšikany, typologie kyberagresorů, stalking, kybergrooming, sexting, flaming, phising.


Cíl: zvýšení kompetencí pedagogů, důležitých k předcházení a řešení šikany a kyberšikany

Lektor semináře: Tomáš Velička, vystudoval poradenství na FF OU. Od roku 1996 se věnuje sociálně patologickému chování dětí a mládeže, zejména šikaně a závislostem.
V letech 1996 až 2010 pracoval v PPP Ostrava jako okresní metodik prevence, v letech 2010 až 2012 na KÚ MSK jako krajský koordinátor prevence, od roku 2013 je ředitelem Poradny pro primární prevenci. Externě spolupracuje s ČŠI, učí na VOŠ a OU.

Seminář je určen pro zřizovatele, ředitele ZŠ, pedagogy základních škol, ostatní pedagogické pracovníky.

Odkaz na přihlášení: https://map.ostrava.cz/udalosti/prevence-diagnostika-a-reseni-sikany-a-kybersikany-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich/