Přihlaste se do 14. ročníku Národní ceny kariérového poradenství

Zobrazit: Přihlaste se do 14. ročníku Národní ceny kariérového poradenství

Cílem soutěže je podpořit rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání, sbírat příklady dobré praxe a inspirovat kariérové poradce a učitele v České republice i v Evropě.

Kdo se může přihlásit: 

  • organizace – mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, pobočky a pracoviště úřadu práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace atd. 
  • jednotlivci – kariéroví poradci, výchovní poradci a učitelé podílející se na kariérovém vzdělávání aj.

Podmínkou pro účast v soutěži je vyplnění přihlášky a její odeslání do 30. září 2022

Bližší informace naleznete: ZDE

Náhledová fotografie: Unsplash