Příklady dobré praxe fungování školských zařízení (SVČ, DDM) v době vyhlášení nouzového stavu I

Zobrazit: Příklady dobré praxe fungování školských zařízení (SVČ, DDM) v době vyhlášení nouzového stavu I

Středisko Volného Času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Korunní 699, příspěvková organizace

V našem zařízení jsme plánovali péči o děti pracovníků určené nařízením hejtmana a magistrátu města Ostravy ve třech budovách s celkovou kapacitou 120 dětí. Zájem o tuto službu nebyl ze stran pracovníků IZS, zdravotníků, policie, hasičů a ostatních velký; celkem jsme k dnešnímu dni pečovali o 26 dětí v budově na ul.Korunní.

V ostatních budovách nebyl o tuto službu zájem, tyto budovy však byly připraveny tak, aby mohly v případě potřeby okamžitě začít pečovat o děti; byly pravidelně dezinfikovány a uklízeny. V současné době k nám dochází denně jedno nebo dvě děti. Dětem je před vstupem do budovy měřena teplota, jsou jim dezinfikovány ruce, dostávají roušky.

Roušky nám byly poskytnuty městem Ostrava a Moravskoslezským krajem. Teplota je měřena i zaměstnancům Korunky a platí pro ně přísná hygienická opatření.

Dezinfekci dostáváme od Moravskoslezského kraje za z Magistrátu města Ostravy. Bezoplachovou dezinfekci na ruce a na povrchy jsme zakoupili, včetně roušek FFP2.

Dětem je denně poskytován oběd, 3 obědy byly v březnu zakoupeny i ze strany Městského obvodu Ostrava-Mariánské Hory (obědy byly přiváženy).

Od dubna využíváme školní jídelnu ZŠ a MŠ Ostrčilova, odkud jsou nám obědy skoro denně a bezplatně dováženy, popř. si jejich dovoz zajišťujeme sami.

O děti se stará vždy jeden pedagog. Pedagogové se střídají v určitých intervalech, v budovách je denně prováděn úklid a dezinfekce. S dětmi se učíme, chodíme ven, poskytujeme jim zájmové vzdělávání.

V začátcích nouzového stavu jsme s Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy byli připraveni na rozvoz nákupů, léků apod. seniorům. Tuto službu postupně převzaly úřady městských obvodů. Po celou dobu nouzového stavu připravujeme tábory, příští školní rok, pracujeme na projektech, uklízíme ve skladech, místnostech, pečujeme o naše zvířata ve Středisku přírodovědců apod.

Rovněž on-line komunikujeme s účastníky zájmového vzdělávání. 7.5.2020 proběhne poprvé on-line krajské kolo Středoškolské odborné činnosti, které vyhlašuje MŠMT a které naše středisko organizuje. Porotci, kteří budou on-line hodnotit soutěžní práce, budou pracovat bez nároku na finanční odměnu.

Mgr. Jana Secová, ředitelka

Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, M. Majerové 1722, příspěvková organizace

Zaregistrovaných 9 dětí z toho je jedno z DPO a ostatních 8 splňuje podmínky Rozhodnutí hejtmana, jejich rodiče jsou zaměstnání U Policie, Městské policie, Fakultní nemocnice, Lékárna Agel a sociální služby.

Děti jsou převážně ve věku 6 – 10 let, ale máme i jedno dítě ve věku 3,5 let. Další děti školkového věku docházejí do MŠ Ukrajinská.

Děti nedocházejí vždy v plném počtu. Cca každá z rodin využívá dozor 2-3x týdně. Pouze dítě od zaměstnance DPO dochází pravidelně každý den. Jedno z dětí nemohlo 14 dní do našeho zařízení chodit, protože rodič pracující ve Fakultní nemocnici byl v karanténě z důvodu výskytu covid na jeho pracovišti.

Celkem jsme od 17.3. do dnešního dne měli 60 dětí. Nejvíce v jednom dni jsme měli dvakrát 7 dětí, a objevují se i dny, kdy hlídáme jen jedno dítě. Nejčastěji máme 2 děti v jednom dni.

Dozor u dětí vždy po celý den zajišťuje jeden pedagog, pro kterého naše DDM nakoupilo roušky FFP2 a rukavice. Dále úklid zajišťuje každý den jedna uklízečka, která je v zařízení až po odchodu dětí. A každý den pan údržbář dováží obědy ze školní jídelny ZŠ a MŠ Ostrčilova. Čistící dezinfekční prostředky se nám podařilo zařídit ještě před vypuknutím epidemie a bezoplachovou desinfekci na ruce nám dodává KÚ Moravskoslezského kraje.

Rovněž dětem a zaměstnancům měříme při příchodu tělesnou teplotu.

Během dozoru dodržujeme bezpečnostní opatření – pravidelně větráme, dohlížíme a dodržujeme pravidelné mytí rukou dětí a jejich používání roušek. Oběd je dovážen v jednorázových obalech s jednorázovými příbory, které ihned likvidujeme.

Během používání hraček a sportovních potřeb pedagog, tyto pomůcky dezinfikuje. Úklid probíhá dezinfekcí všech podlahových ploch, dveřím klid atd. Včetně desinfekce pomůcek a potřeb, které děti používají.

Dětem měníme během dne aktivity, připravujeme sportovní a výtvarné činnosti a také různé stolní hry. Náplň připravujeme dle věkového složení dětí a jejich počtu přítomných v jednom dni.

Mgr. Kateřina Hořejší, ředitelka