Příměstské kempy ve Středisku volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Zobrazit: Příměstské kempy ve Středisku volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

             V minulém týdnu skončil již třetí ze čtyř příměstských kempů, které jsou pořádány Střediskem volného času Korunka a finančně podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a statutárním městem Ostrava. Účastníci kempu – děti ve věku od 6 do 15 let, které vykonávají povinnou školní docházku, mají tento kemp zcela zdarma.

             Náplní kempů je propojení formálního a neformálního vzdělávání, opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci,  obnovení pracovních a studijních návyků dětí, podpora zájmu dětí o vzdělávání, podpora duševní pohody a duševního zdraví dětí,  podpora návyků zdravého životního stylu,  podpora pohybových aktivit dětí.

             V průběhu konání příměstských kempů děti navštívily Knihovnu města Ostravy, Zoologickou zahradu, Planetárium, Dolní oblast Vítkovic a další zajímavá místa v Ostravě, které díky podpoře statutárního města Ostravy mohly děti navštívit zdarma.  Seznámily se s činností zájmových útvarů ve Středisku volného času Korunka, s ekologickými a dalšími programy, které Korunka pořádá. Věnovaly se také sportu, hrám a dalším zábavným činnostem.

               Po náročném období, kdy byly děti izolovány od svých vrstevníků, jsme mohli pro ně ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a statutárním městem Ostrava připravit dětem týden plný zážitků, nových poznatků a podnětů, včetně nových přátelských vazeb.