Příprava koncepce kvalitní mateřské školy

Datum: 21. 05. 2020
Čas: 13:00 - 16:00
Místo: Mateřská škola Ostrava - Poruba, Čs. Exilu 670, Ostrava - Poruba

Program semináře: základem systematického zvyšování kvality je jasná vize, koncepce a formulace cílů školy. Srozumitelná strategie je dílem týmu. Kvalitní škola ví, kam chce směřovat a jde za svým cílem. K úspěšné cestě pomáhá plán, který je vytvářen společně se zaměstnanci školky. Na základě analýzy současného stavu jsou stanoveny základní strategie rozvoje školy ve formě základních vizí. Zamyslíme se také nad různými oblastmi koncepce.

Lektorka semináře: PaedDr. Dana Schönová, ředitelka v Mateřské škole Ostrava – Poruba

Komu je seminář určen: pro ředitele MŠ a ostatní pedagogické pracovníky MŠ.

Rezervace: https://map.ostrava.cz/udalosti/priprava-koncepce-kvalitni-materske-skoly/