Příspěvky na ozdravné pobyty v roce 2021/2022

Zobrazit: Příspěvky na ozdravné pobyty v roce 2021/2022

Mateřské a základní školy zřizované městskými obvody statutárního města Ostravy nebo statutárním městem Ostrava si mohou požádat o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na ozdravný pobyt konaný od 1. listopadu 2021 do 30. dubna 2022 v souladu se Statutem Fondu pro ohrožené děti ohrožené znečištěním ovzduší.

Žádosti je možné podávat do 25. května 2021.

Peněžní prostředky mohou být poskytnuty na realizaci nejméně 14-ti denního ozdravného pobytu dětí v oblasti, která není postižena smogovou situaci.

Program poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné pobyty ZDE.

Formulář žádosti o poskytnutí podpory z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ke stažení ZDE.